ייבוא שוטף של נתוני מובי מג'יק


לאחר שביצענו את השלבים שלפני ייבוא ראשון ( לחצו כאן למדריך ), נוכל לבצע ייבוא שוטף ל'דיאלוג', לפי השלבים הבאים, שעליהם יש לחזור בכל ייבוא: 
(לרשותכם גם סרטון הדגמה

(1)  ניגש לתפריט  File > Print/View  במובי מג'יק
ובחלונית שתיפתח נעבור ללשונית 'Reports'.
(2)  עבור כל אחד מהדו"חות MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6 שברשימה: – נלחץ בכל פעם Print (או לחיצה כפולה על שם הדו"ח).
– בחלונית ההדפסה שתיפתח נבחר (בכל פעם מחדש) במדפסת Bullzip PDF Printer, ותחל הדפסה וירטואלית של דו"חות הייבוא.
– יש להמתין מספר שניות/דקות עד שתופיע בתחתית המסך הודעה צפה שמאשרת שנוצר המסמך, ואחריה ניתן לעבור לדו"ח הבא ברשימה ולהדפיסו באותה צורה.
שימו לב: אם אתם עובדים על יותר מהפקה אחת ב'דיאלוג' – לפני ביצוע ההדפסה יש לגשת ל-Word > לשונית 'הפקה' > 'פרויקט' – ולבחור בפרויקט הרלבנטי במידה ואינו מסומן כפעיל (ברשימה בצד ימין למעלה) .

(3)  לאחר שסיימנו להדפיס את כל 6 הדו"חות – ניגש אל תוכנת Word > סרגל 'הפקה' > נלחץ על לחצן 'ייבוא Movie Magic'

(4)  תוצג חלונית אישור – 'יבוא מדוחות מובי מג'יק' (ראו תמונה) – ובה עליכם לאשר את 3 הסעיפים, כולל הבורד הפעיל שנבחר > נלחץ על 'התחל ייבוא'.

שימו לב: במידה ומופיעה שורת התראה בצבע אדום – ראו סעיף הבא.

(5)  לאחר סיום הייבוא, נוכל לבדוק את פרטי הייבוא האחרון שבוצע (שם קובץ מובי מג'יק והתאריך בו נוצר, שם הבורד) – נלחץ על לחצן 'ייבוא Movie Magic' בסרגל 'הפקה' והפרטים יופיעו בחלונית שתיפתח:כדי לבצע ייבוא חדש של קובץ מובי מג'יק עדכני יש לחזור על התהליך משלב 1.


התראות העשויות להופיע בחלונית
הודעות התראה באדום: כיוון שאנחנו מייצאים ("מדפיסים") את כל הדו"חות ממובי מג'יק ב"מכה אחת" (שלב 2) ומייד לאחר מכן מייבאים ל'דיאלוג' (שלב 3), הרי שכל פער בשעות – בין הדו"חות לבין עצמם ובין שלבי הייצוא והייבוא – עשוי להצביע על בעיה., אם קיים פער, יש לוודא שהקבצים שאנו מייבאים תקינים ומעודכנים. לכן חלונית 'יבוא מדוחות מובי מג'יק' עשויה להציג אחת משתי הודעות התראה בצבע אדום (או שתיהן יחד):

•  "חלפו יותר משעתיים מאז היצוא ממובי מג'יק".
•  
"קיים פער של לפחות X שעות בין דוחות היצוא".

אם אתם יודעים להסביר את הפער, המשיכו והתעלמו. אם יש חשש לטעות, לקבצים ישנים שנשארו וכיו"ב, גשו לתיקיה Dialogue\MmExport שבתיקיית ההפקה הראשית, מחקו את הקבצים ובצעו מחדש ייצוא ממובי מג'יק (שלב 2).

מתי לעדכן?
שימו לב: הנתונים שיישמרו ב'דיאלוג' נכונים למועד הייצוא של הדו"חות ממובי מג'יק.
בשלבים שונים של ההפקה, הנתונים במובי מג'יק מתעדכנים באופן אינטנסיבי, ונשאלת השאלה איך נבטיח סנכרון בעת הוצאת הקולשיטים והסיידים?

התשובה:
א. תקשורת עם מי שאחראי על עדכון המובי מג'יק, כדי לדעת מתי מתבצע עדכון אינטרסיבי ומתי יש הפוגה.
ב. ייבוא ל'דיאלוג' רק לפני שמפיקים קולשיטים או ריבועים או סיידים, ככל שידוע לכם שהיו שינויים רלוונטיים. 

בפרק "ייבוא ממובי מג'יק" במדריך זה תוכלו למצוא תשובות לשאלות נפוצות ולהודעות שגיאה בעת הייבוא – לחצו לכניסה למדריך

לפניכם סרטון המדגים את הייבוא לדיאלוג: