תקלות בקבצי דו"חות ייצוא – שגיאה 093 / 094 / 095 / 096

הכוונה היא לדו"חות (MM1-MM6) שאתם מדפיסים למדפסת Bullzip מתוך מובי מגי'ק. דו"חות אלה נשמרים במחשב ולאחר מכן עליכם לייבא אותם לתוך 'דיאלוג' (בסרגל 'הפקה' > 'פרויקט' > 'יבוא ממובי מג'יק'). ההודעות מתקבלות בעת הייבוא ל'דיאלוג'.

שגיאה P-093 – דוח יצוא של מובי מג'יק מספר X לא נמצא
•  משמעות ההודעה:  דו"ח מסוים אחד חסר.
• 
פתרון: נחזור למובי מג'יק ונדפיס את דו"ח זה בלבד, ואז נייבא שוב ב'דיאלוג'.

הודעה P-094 – דוח יצוא של מובי מג'יק לשחקני משנה (MM4) לא נמצא. האם להמשיך?
• 
משמעות ההודעה:  לא נמצא דו"ח MM4 האחראי על ייבוא שחקני המשנה (Background Actors).
•  פתרון: נוודא האם ידוע שלא צריך לצאת דו"ח זה (למשל בהפקה בה לא הוגדרו שחקני משנה). אם זה אינו המצב, נחזור למובי מג'יק ונדפיס את דו"ח MM4 ונתחיל הייבוא מחדש.

שגיאה P-095 – לא הדפסת ב-Bullzip את כל קבצי יצוא ממובי מג'יק
• 
משמעות ההודעה: לא הדפסתם ב- Bullzip את כל קבצי הדו"חות ולכן חלק מהדו"חות הנדרשים לייבוא חסרים (אמורים להיות 6 דו"חות בהפקה רגילה או 5 בהפקה שאין בה קטגוריית שחקני משנה).
• 
פתרון: יש לבצע מחדש את ייצוא כל הדו"חות – הדפסה ממובי מג'יק (ראו מדריך).

שגיאה P-096 – הדפסתם ל-Bullzip יותר משני עותקים של אותו דו"ח. דיאלוג תסיר את הדו"חות ועליך לחזור למובי מג'יק ולייצא שוב את כל הדוחות     
•  משמעות ההודעה:  בסיום כל ייבוא של דו"חות ייצוא ל'דיאלוג', 'דיאלוג' מסירה את הדו"חות. ההודעה הזו מתקבלת אם ההסרה נכשלה והצטברו יותר מדי דו"חות ישנים. אפשרות נוספת היא שבטעות יצרתם כמה דו"חות מאותו סוג.
•  פתרון: נלחץ על 'אישור' והדו"חות יוסרו, ואז יש לבצע במובי מגי'ק ייצוא מחדש (הדפסת דו"חות).