הודעה: אנחנו לא בטוחים שמספר הסצנה X תקין

'דיאלוג' מציגה הודעה זו בעת ביצוע ייבוא. ניתן לדלג על ההודעה ולהמשיך את הייבוא על ידי לחיצה על הלחצן 'המשך בכל זאת'.

מטרת ההודעה היא להפנות את תשומת לבכם למספר סצנה שנראה חריג מבחינת פורמט, סוג תווים או אורך. ההחלטה אם לשנות (במובי מג'יק) או להשאיר אותו היא לשיקולכם.