שגיאה P-108: שם המסמך אינו כולל מספר פרק או מספר הפרק בשם הקובץ לא תקין

ההודעה רלוונטית רק לפרויקט מסוג סדרה. בפרויקט כזה, מספר הפרק חייב להיות כלול בשם הקובץ של התסריט – בספרות בלבד, וכשהוא מוקף בסוגריים מרובעים:  [ x ]

להודעה זו שלוש סיבות אפשריות (שם הקובץ הבעייתי מופיע בהודעה שקיבלתם וכך ניתן לדעת מה הסיבה): 

(1)  לתיקיית 'תסריטים' השתרבב מסמך שאינו תסריט בכלל ולכן השם שלו לא כולל מספר פרק. הפתרון: להוציא את הקובץ המיותר מהתיקייה.

(2)  לתיקיית התסריטים השתרבב מסמך שהוא התסריט לפני המרה, ולכן שמו אינו כולל מספר פרק בסוגריים מרובעים. הפתרון: להעביר את הקובץ מהתיקייה.

(3)
  מספר הפרק כפי שמופיע בשם קובץ הפרק אינו כולל ספרות בלבד. הספרות צריכות להיות מוקפות בסוגריים מרובעים:

דוגמא: 

פרק [1]   –  נכון

פרק [1+2]  –  לא נכון

פרק [ראשון]  –  לא נכון

פרק [1א]  –  לא נכון

הפתרון: לשנות את שם הקובץ ולכתוב מספר בלבד בתוך סוגריים מרובעים.