מתי להמיר את התסריטים?

.

מומלץ להמיר התסריטים בהקדם, אך כיוון שכדי להמיר תסריטים אנחנו צריכים גישה בלעדית אליהם, הרי שאם הם נמצאים עדיין בעבודה אינטנסיבית ניתן לדחות זאת. בכל מקרה, מומלץ מאוד לעשות זאת לכל המאוחר שבוע לפני המועד המתוכנן לתחילת הפקת הסיידים.

המרת התסריטים חייבת להיות בתיאום עם כל הגורמים בהפקה המוסמכים לשנות תסריטים, משום שבעת ההמרה אין לעבוד על התסריט או על עותקים אחרים של התסריט.

חובה להגדיר בעל תפקיד (רצוי מנהל תסריט אם יש) ששולט בניהול התסריטים והגרסאות שלהם. ללא תיאום, יתכן שבמקביל להמרת התסריט, מישהו אחר משנה את התסריטים וזה יוביל לכך שהתסריטים לסיידים אינם התסריטים המעודכנים. במקרה כזה, יהיה צורך להמיר בשנית וחבל, או גרוע יותר – נכין סיידים על בסיס תסריטים לא מעודכנים.

בשלב ההמרה 'דיאלוג' שומרת את התסריט כמסמך חדש ולכן כדאי לשמור את התסריט המומר בתיקייה נפרדת (למשל "תסריטים מעודכנים דיאלוג" להבדיל מ-"תסריטים לפני המרה").

אחרי שמסיימים את ההמרה

עם סיום ההמרה יש לעדכן את כל הגורמים המוסמכים לשנות תסריטים. אם התסריטים שמורים בענן (Dropbox, Google drive), יש להבהיר היכן שמורים התסריטים המעודכנים, ואם לא יש לשלוח את התסריטים המעודכנים לכל הגורמים.
.

בחרו את רמת ההמרה עליה תרצו לקרוא:

•  המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה' 

•  המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה' ברצף לתסריטי סדרה

•  המרה רמה 2: פורמט תסריט

  המרה רמה 3: 'סידור אלמנטים בכותרת (פנים. בית – יום)'