מופיעות בסיידים סצנות לא רלוונטיות


בעת יצירת סיידים מופיעה/ות סצנה/ות שלא שייכת/ות לטווח הסצנות הנדרש באותו סייד.
לדוגמא, בסיידים ליום צילום עבור יום מסוים מופיעה אחרי סצנה מסוימת הסצנה הבאה, למרות שהיא שייכת ליום צילום אחר.

הסיבה: הסצנה הבאה הוכנסה בתסריט המקורי כטקסט רגיל ולא ב'כותרת דיאלוג' – ראו הסבר לגבי כותרת דיאלוג (באתר דיאלוג לתסריטאים)

פתרון:
– יש למחוק את הכותרת הקיימת ולהוסיף אותה כ'כותרת דיאלוג'.
– אם מדובר בכותרות רבות שאינן 'כותרת דיאלוג' – ניתן לשנות זאת במהירות על ידי המרה לדיאלוג – איתור וסימון כותרות סצנה