איך עובדים כשיש צוות 2? מה צריך להגדיר?


כאשר יש בהפקה צוות שני, עלינו לבצע את ההגדרות הבאות:

(1)  במובי מג'יק: בשדה Unit ב-Sheet של כל סצנה שהיא צוות שני – צריך להוסיף את המספר 2 (בסצנות שהן צוות ראשון לא חייבים להוסיף 1).

(2)  במובי מג'יק: באנרים – צריך להוסיף באנר תחילת יום לצוות 2. לדוגמא, כששעת ההתחלה 6:00 נוסיף:

day start2=06:00

ראו הסבר בפרק על הוספת מידע באמצעות באנרים

(3)  ב'דיאלוג': צריך לוודא שהפרויקט מוגדר כפרויקט צוות 2.
ניכנס אל סרגל 'הפקה' > לחצן "פרויקט" > פרויקטים מחוברים > הגדרות פרויקט.

שימו לב: אם ביצעתם ייבוא מ-Movie Magic ל'דיאלוג' לפני שהפרויקט הוגדר כצוות 2, יש לשנות את ההגדרות כמוסבר כאן ולבצע ייבוא חוזר.