האם קיים דו"ח שמציג סצנות לשחקן ליום צילום?


לא קיים ב'דיאלוג' דו"ח ספציפי – אך דו"ח ימי שחקן מספק את המידע.