מידע וחישוב של שעות שחקנים אינם מופיעים בטבלת ביטים/ניצבים בקולשיט, למרות שהוגדרו בתבנית


הבעיה:  למרות שהוגדרו השדות #תחילת צילומים לשחקן# , #סיום צילומים לשחקן# , #סה"כ שעות לשחקן# בתבנית הקולשיט, הם לא מופיעים בטבלת שחקנים או ביטים/ניצבים לאחר יצירת הקולשיט.

הסיבה:  ניתן להציג שדות אלה רק לקטגוריות המשחק Cast, Background Actors ולא לקטגוריות אחרות כמו Extras או Bits (עם זאת, במקרה שבו  Bits מחליף את Background Actors – השדות יוצגו גם לקטגוריה זו).