נתונים שנמצאים במובי מג'יק חסרים בדיאלוג


הבעיה: נתון/סצנה המופיעים במובי מג'יק לא מופיע/ת בדו"ח שהופק בדיאלוג – סיידים, קולשיט, ריבועים וכו'

הסבר ופתרון:
מהניסיון שלנו, בערך ב-95% מהמקרים מדובר בנתון שלא היה במובי מג'יק מלכתחילה, ואחד מאנשי הצוות שכח זאת – לכן נבקשכם לעשות בדיקה בסצנה ב-Movie Magic.
פנו לתמיכת דיאלוג עם צילום-מסך של Sheet הסצנה במובי, שבו רואים את הנתון החסר, יחד עם המקום בו מופיע חוסר (קולשיט, ריבועים וכו').

במקרה שמדובר בסצנה שחסרה – גם כאן הסיבה היא בדרך כלל חוסר שקיים גם במובי מג'יק.
גם כאן יש לשלוח לתמיכת דיאלוג צילום מסך של ה-Sheet הרלוונטי – כלומר, אם חסרה סצנה לשחקן/ליום צילום וכו', יש לשלוח לנו צילום-מסך של אותה סצנה במובי מג'יק כאשר השחקן הרלוונטי מופיע בקטגוריות.

אפשרות נוספת היא שמדובר בקטגוריה שהוספתם לקובץ המובי מג'יק לאחר התקנת 'דיאלוג' ולכן אינה נכללת בדוחות MM שקיבלתם מ'דיאלוג', ובגלל שבמצב כזה היא אמורה להופיע תחת "כל הקטגוריות האחרות", 'דיאלוג' לא מתריעה על החוסר.
במקרה כזה אפשר לבדוק אם היא נמצאת ב"בוחר השדות" – ואם לא, פנו לתמיכת דיאלוג כדי שנעדכן את דוחות ה-MM שלכם.