מאוד לא מומלץ להעתיק תסריט (או חלק ממנו) ולהדביק למסמך חדש. במקרה כזה, המסמך יפסיק להיות 'תסריט דיאלוג'.
.

בדרך כלל אנו עושים זאת כשברצוננו לשמור את הגרסה הנוכחית ולפתוח גרסה חדשה. 
הדרך הנכונה להתחיל גרסה חדשה היא לשמור את השינויים בתסריט הנוכחי (נאמר שהשם שלו "המורדים"), ואז ללחוץ על קובץ > 'שמירה בשם' ולשמור את התסריט בשם חדש – למשל "המורדים – גרסה 2" או "המורדים 11.7".

בשום אופן אין לעשות העתק-הדבק (Copy-Paste) ממסמך למסמך. בעת העתקה והדבקה עיצוב הגופנים והפסקאות עלולים להשתנות וכותרות הסצנה עלולות להשתבש.
ואם אנחנו מעתיקים תסריט דיאלוג למסמך Word רגיל, המסמך מפסיק להיות 'תסריט דיאלוג', המשך העבודה ישתבש (אפשרי להמיר מחדש מסמך כזה לתסריט דיאלוג, אם זה קרה בטעות ואין ברירה, אבל זה לא מומלץ כשיטת עבודה).

בגרסה 5 'דיאלוג' עשויה לזהות תסריט שהודבק מ'דיאלוג' ולהציע לשחזר אותו, אבל עדיין רצוי לא להגיע למצב הזה.