1. תפריט דיאלוג
2. תאימות לגרסה דיאלוג 3
3. פתיחת תסריט חדש
4. הוספת שורת פתיחת סצנה
5. סגנונות התסריט (פעולה, דמות, דיאלוג וכיו"ב)
6. מספור סצנות ורענון אוטומטי
7. מבנה התסריט: אווטליין, מערכות וסיקוונסים, עלילות, עריכה וניווט
8. ניהול הדמויות, קיצורים אוטומטיים לשמות הדמויות
9. מחיקה, גזירה והדבקה של סצנות
10. המרה לדיאלוג של תסריט שלא נכתב בפורמט דיאלוג
11. עבודה בעקוב אחר שינויים
12. הכנת תסריט למסירה
13. פריטי תסריט: דמויות, מיקומים ועלילות
14. כיצד נרשמים

1. תפריט דיאלוג

רצועת הכלים של דיאלוג 4 כוללת את הקבוצות הבאות


תסריט, פתיחת סצנה, סגנונות תסריט, מבט כולל, סצנה, פריטי תסריט, נהל

ניתן לשנות את שפת הממשק של דיאלוג (התפריטים והתיבות) לשש שפות: אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית, גרמנית ובהמשך גם ערבית.

× לשינוי שפת ממשק: תפריט נהל > אפשרויות> שנה שפת ממשק

חזרה↑

2. תאימות לגרסה דיאלוג 3

תסריטים שנכתבו בדיאלוג 3 יש להמיר באמצעות דיאלוג 4 כדי שיתאימו לגרסה החדשה. דיאלוג 4 מציעה המרה אוטומטית מלאה.

× להמרת תסריטים שנכתבו בגרסה 3: פתחו את התסריט > בחרו מקבוצת תסריט > המרת תסריט לדיאלוג > דיאלוג תציע לכם להמיר את התסריט.

לנוחיותכם, בעת התקנת דיאלוג 4 היא תציע לכם להשאיר את גרסת 3. אין אפשרות לעבוד במקביל על שתי הגרסאות, אך דיאלוג 4 תתקין על שולחן העבודה שלכם שני קיצורי דרך Dialog 3 On ו – Dialog 4 On. בעזרת קיצורי הדרך תוכלו לעבור בין הגרסאות. יש לסגור את וורד לפני החלפת גרסאות.

חזרה↑

3. פתיחת תסריט חדש

פתיחת תסריט חדש היא מהירה ופשוטה- אין צורך להגדיר את שם התסריט והכותבים, מאפיינים אלה מוגדרים אוטומטית לפי שם המסמך ופרטי המשתמש. (ניתן לעדכן מאפיינים אלה בעת הוספת עמוד שער לתסריט).

בעת פתיחת תסריט חדש יש להגדיר את שפת התסריט. ניתן לכתוב תסריטים ב- 21 שפות. דיאלוג תומכת תמיכה מלאה בעבודה בשפות מימין לשמאל ומשמאל לימין.

× לפתיחת תסריט חדש: תפריט תסריט > תסריט חדש

חזרה↑

4. הוספת שורת פתיחת סצנה

בראש כל סצנה יש להוסיף באמצעות דיאלוג את שורת הפתיחה למשל "פנים. הדירה של עדנה – יום". על מנת להשתמש בכל הכלים והאפשרויות של דיאלוג יש להוסיף סצנות רק באמצעות הפקודה "הוספת פתיחת סצנה".

הערה חשובה: דיאלוג מוסיפה את כותרת הסצנה לתסריט בתוך תיבה שקופה הנעולה לעריכת טקסט ישירה (אנו קוראים לה בשם "פקד פתיחת הסצנה"). זאת כדי להגן על מספור הסצנה ועל הפורמט הנכון של שורת פתיחת הסצנה. ניתן לערוך את פתיחת הסצנה בקלות כמו בגרסה 3 על ידי לחיצה כפולה על שורת פתיחת הסצנה או בחירה בפקודה "עריכת פתיחת סצנה".

בעת לחיצה אחת על שורת פתיחת הסצנה, דיאלוג תציג את כותרת הסצנה.

× להוספת שורת פתיחת סצנה: תפריט דיאלוג > פתיחת סצנה > הוספת פתיחת סצנה או מקש קיצור Alt+N ( New Scene Heading)

× לעריכת שורת פתיחת סצנה: לחיצה כפולה על השורה או תפריט דיאלוג> פתיחת סצנה > עריכת פתיחת סצנה או מקש קיצור Alt+E (Edit Scene Heading)

× לצפיה מהירה בכותרת הסצנה לחץ לחיצה בודדת על שורת פתיחת הסצנה

אם עיצוב שורת פתיחת הסצנה השתבש (זה יכול לקרות אם הצמדת בטעות את שורת פתיחת הסצנה לשורה שלפני או אחרי או מסיבה אחרת) ניתן ללחוץ לחיצה כפולה ולתקן את העצוב.

בגרסאות הקודמות של דיאלוג קבלנו משובים שבהפקות רבות, נוצרו שיבושים בשל ריבוי משתמשים ובשל העובדה שתסריטים נערכו גם על ידי אנשים באמצעות וורד ללא דיאלוג, בגרסה זו שקדנו על פתרונות, הרחבה על כך בסעיף מספור סצנות ורענון אוטומטי.

(* המונח פתיחת סצנה מחליף את המונח כותרת סצנה. זאת כדי להתאים את הגרסה העברית לגרסה הבינלאומית ולהבחין בין המונחים: Scene Heading ל – Scene Title. כיוון שבעברית אין הבחנה בין המילים Heading ו- Title . המונח "כותרת סצנה" בגרסאות הקודמות הוחלף ב "פתיחת סצנה" והמונח "תאור סצנה" בגרסאות הקודמות הוחלף ל "כותרת סצנה").

חזרה↑

5. סגנונות התסריט (פעולה, דמות, דיאלוג וכיו"ב)

סגנונות התסריט מבטיחים לכם שהתסריט יהיה כתוב בצורה תקנית בהתאם לדרישות המקצועיות בתחום הקולנוע והטלוויזיה.

הכתיבה וזרימת העבודה בדיאלוג 4 לא השתנו בהרבה למעט הוספת סגנון שוט (Shot) ושינוי השם "ה. בימוי" ל"סוגריים" על מנת להתאים למינוח הלועזי.

גם בדיאלוג 4 לאחר פעולה יבוא סגנון דמות, לאחר דמות דיאלוג וכו'.

נותרו אותם מקשי קיצור לסגנונות

× להחלת סגנון פעולה: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > פעולה או Alt+A (Action)

× להחלת סגנון דמות: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > דמות או Alt+C (character)

× להחלת סגנון דיאלוג: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > דיאלוג או Alt+D (Dialogue)

× להחלת סגנון סוגריים (ה.בימוי בגרסה 3): תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > סוגריים או Alt+P (Parenthesis)

× להחלת סגנון שוט: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > שוט או Alt+S (Shot)

× להחלת סגנון מעבר: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > מעבר או Alt+T (Transition)

מומלץ להשתמש בסגנונות התסריט של דיאלוג על מנת שהתסריט יהיה כתוב בצורה תקנית

ניתן לשנות הגדרות לסגנונות התסריט של דיאלוג ולהתאם אותם אישית לדרישותיכם.

× לשינוי הגדרות הסגנונות: קבוצת סגנונות תסריט > הגדרות סגנונות

חזרה↑

6. מספור סצנות ורענון אוטומטי

המספור בגרסה 3 היה מתרענן אוטומטית בחלק מהמצבים, אך כאשר המשתמש מחק ישירות סצנה מהתסריט, או גזר והדביק המספור לא היה מתעדכן והיה צורך ללחוץ על לחצן "רענן". בדיאלוג 4 המספור מתעדכן אוטומטית בכל שינוי שתעשו בוורד, כולל מחיקה ישירה.

קבלנו משובים רבים ממשתמשים אשר בקשו להעתיק סצנות למסמך אחר ובגרסה 3 המספור של הסצנה השתנה במסמך החדש. היה בזה הגיון משום שמדובר במספור אוטומטי, ולכן אם סצנה 50 עוברת למסמך אחר ובו היא היחידה, היא הופכת למספר 1. אבל זה גם לשבוש העבודה בשלב ההפקה, בהכנת מסמכים להפקה.

לאור הנסיון שצברנו בדיאלוג 4 החוקיות היא:

כאשר מעתיקים סצנה למסמך רגיל שאינו תסריט דיאלוג המספר המקורי נשמר

כאשר מעתיקים סצנה בתוך התסריט או לתסריט דיאלוג אחד, הסצנה ממוספרת אוטומטית בהתאם למקומה החדש.

מספור מצב הפקה:

כמו בדיאלוג 3, גם דיאלוג 4 מאפשרת לקבוע את מספר הסצנה הראשונה כשונה מ-1 וכן מאפשרת נעילת (הקפאת) המספור בשלב ההפקה.

נעילת מספור זוהי אפשרות חשובה שכן בקדם הפקה הבמאי, המפיק ואנשי צוות עובדים על הכנת ההפקה לפי מספרי הסצנות ושינויים גורמים לשיבושים בהפקה. במצב מספור הפקה, סצנות חדשות באמצע התסריט יקבלו מספור עם אותיות (למשל 30א). מנסיוני מפיקים רבים אינם מודעים ליתרונות אלה וכדאי

× לנעילת המספור בתסריט: קבוצת פתיחת סצנה > מספור.

חזרה↑

7. רישום

בדיאלוג 4 החלפנו את תיבת עריכת התסריט של גרסה 3 בטבלה ידידותית ואינטואיטיבית המאפשרת מבט ממעוף הציפור על התסריט וכן הוספנו מאפיינים רבים שיסייעו לכם לתכנן, לנתח ולהבין את מבנה התסריט שלכם לפני, תוך כדי ואחרי הכתיבה.

(1) כותרת הסצנה: משפט קצר (one liner) המתאר את המתרחש בסצנה.

(2) הוספת מערכות וסיקוונסים לקבוצות של סצנות.

(3) חלוקת התסריט לעלילות ראשיות ומשניות ותיוג הסצנות בהתאם תוך הצגה בצבעים של מבנה התסריט. ניתן לשייך לכל סצנה עד ארבעה קווי עלילה שונים.

(4) סימון סצנה לצורך התייחסות בהמשך. סצנה מסומנת תופיע באופן בולט בטבלת הסצנות.

(5) הצגת ההערות של וורד בטבלת הסצנות. אם אתם משתמשים בתכונה של וורד של הוספת הערות במסמך, תוכלו לצפות, להוסיף, לערוך ולמחוק את ההערות מתוך טבלת הסצנות, וכך תוכלו לעיין בהערות לפי סצנות.

(6) סינון סצנות לפי מאפיינים. למשל כל הסצנות בסיקוונס מסוים, כל הסצנות הקשורות לעלילה מסוימת, כל הסצנות המתרחשות ביום ועוד.

(7) עריכת התסריט מתוך טבלת התסריט, גזירה והדבקה של סצנות ועוד.

(8) דוחות שונים על התסריט.

× לעבודה עם טבלת הסצנות: קבוצת מבט כולל > טבלת סצנות או מקש קיצור Alt+G.

× להפקת דוחות: קבוצת מבט כולל > דוחות.

חזרה↑

8. ניהול הדמויות, קיצורים אוטומטיים לשמות הדמויות

חידוש. דיאלוג 4 מוסיפה באופן אוטומטי כל דמות בתסריט לרשימת דמויות ויוצרת עבורה קיצור דרך. בעת הוספת סצנה חדשה דיאלוג תודיע לכם על דמויות חדשות שנוספו בסצנה הקודמת ותעדכן אתכם לגבי הקיצור שיצרה עבורן. תוכלו לשנות את הקיצור בהתאם לנוחיותכם.

כמו כן ניתן להפיק רשימת דמויות ורשימת סצנות של הדמויות השונות.

× לניהול הדמויות בתסריט, קיצורים לדמויות והפקת רשימת דמויות: קבוצה פריטי תסריט > דמויות.

חזרה↑

9. מחיקה, גזירה והדבקה של סצנות

בדיאלוג 4 אתם יכולים לערוך את התסריט בכמה אופנים בהתאם להעדפתכם

(1) אתם יכולים למחוק סצנות, לגזור ולהדביק באופן חופשי, כמו בעריכת מסמך וורד רגיל ודיאלוג תעדכן את מספרי הסצנות מיידית בכל פעולה.

(2) אתם יכולים להשתמש בתפריט דיאלוג קבוצת סצנה בפקודות גזור, העתק, הדבק ומחק סצנה. היתרון בשימוש בתכונות דיאלוג הוא שדיאלוג בוחרת באופן אוטומטי את כל שטח הסצנה ומבטיחה לכם שלא תפספסו.

(3) אתם יכולים להשתמש בטבלת הסצנות. היתרון הוא שהטבלה נותנת לכם מבט כולל על התסריט ומקילה על העברת סצנות ממקום למקום.

× למחיקה, גזירה, העתקה והדבקה של סצנות: ישירות בתסריט או קבוצת סצנה > גזור, העתק, הדבק או קבוצת מבט כולל > טבלת סצנות

חזרה↑

10. המרה לדיאלוג של תסריט שלא נכתב בפורמט דיאלוג

המרת תסריט שנכתב כמסמך וורד רגיל לפורמט תסריט תקני או פורמט דיאלוג היתה בגרסה 3 פעולה מייגעת וסיזיפית של שינוי פסקה אחר פסקה. יחד עם זאת, אין כל דרך לבצע אותה בצורה אוטומטית כיוון שכל תסריט כתוב באופן שונה.

דיאלוג 4 מציעה דרך מהירה וחצי אוטומטית להמרה של תסריט. גם כאן, יש לעבור פסקה אחר פסקה, אלא שדיאלוג תנחש עבורכם חלק גדול מהפסקאות. כך למשל לפי שם דמות היא תשנה פסקה לסגנון דמות, לפי הכרת מאפייני פתיחת הסצנה היא תזהה פסקה של פתיחת סצנה וכיו"ב ואתם "תשגיחו" ותשנו את אותם פסקאות שדיאלוג לא תצליח לנחש.

איך זה עובד?

בשלב הראשון התכנה תציג אשף שישאל שאלות ויאסוף מידע לגבי התסריט שאתם מבקשים להמיר (למשל כיצד מעוצבת בו כותרת הסצנה, האם יש רווחים מיותרים בתחילה פסקה ועוד) ויעתיק אותו לתוך מסמך של דיאלוג.

לאחר מכן תוכלו להפעיל משנה סגנונות מהיר, שיעבור יחד איתכם על התסריט.

× להמרת תסריט (שלב 1): קבוצת תסריט > המרה לפורמט דיאלוג

× לשינוי פורמט לתסריט דיאלוג (שלב 2): קבוצת סגנונות > משנה סגנונות

חזרה↑

11. עבודה בעקוב אחר שינויים

דיאלוג 4 תומך לגמרי בעבודה עם תכונת עקוב אחר שינויים ובכך מהווה שיפור משמעותי לעומת דיאלוג 3, שהתמיכה שלו בתכונה זו היתה חלקית בלבד.

הערה: בעת עבודה במצב מעקב אחר שינויים, טבלת הסצנות תציג את הסצנות במצב שלאחר השינוי, כלומר, אם מחקם סצנה והיא מסומנת בתסריט כמחוקה היא לא תוצג בטבלת הסצנות, אם הוספתם סצנה היא תוצג.

חזרה↑

12. הכנת תסריט למסירה

בלהט העבודה על התסריט, לא תמיד אנחנו מקפידים על בהירות ואחידות. לעיתים שם הדמות אינו כתוב בסגנון הנכון, דיאלוג יכול להיות בלי שם דמות וכו'. דיאלוג 4 מספקת כמה כלים להגהה של פורמט התסריט. החל ממחיקת פסקאות ריקות שעלולות ל"נפח" את התסריט והמשך בבדיקת שגיאות בפורמט והצגתם כדי שתחליטו אם ברצונכם לתקן.

× להכנת תסריט לפרסום: קבוצת תסריט > פרסם

× לבדיקת שגיאות בתסריט: קבוצת תסריט > בדוק

× להוספת עמוד שער: קבוצת תסריט > עמוד שער

חזרה↑

13. פריטי תסריט: דמויות, מיקומים ועלילות

בגרסה 4 כנסנו את הדמויות, המיקומים והעלילות בתסריט תחת השם "פריטי תסריט". אתם יכולים לנהל את פריטי התסריט, להוסיף, למחוק לערוך, לשנות שם מסוים או מיקום מסוים בתסריט.

אם אתם רוצים לפתוח תסריט חדש ולעבוד עם דמויות או מיקומים מתסריט אחר (למשל במקרה של פרק בסדרה או גרסה חדשה לגמרי של תסריט) אתם יכולים גם ליבא כל אחד מהפריטים בהקשר הרלוונטי, או לבקש ליבא הכל בעת פתיחת התסריט החדש.

× לצפיה, שינויים ויבוא – דמויות: קבוצת פריטי תסריט > דמויות

× לצפיה, שינויים ויבוא – מיקומים: קבוצת פריטי תסריט > מיקומים

× לצפיה, שינויים ויבוא – עלילות: קבוצת פריטי תסריט > עלילות

× ליבוא של כל פריטי התסריט לתסריט חדש: קבוצת תסריט > תסריט חדש > סמנו את תיבת הסימון "יבא פריטים מתסריט קודם"

חזרה↑

 14. כיצד נרשמים

הגרסה להורדה באתר דיאלוג מוגבלת בזמן לאחר הורדה, ויש להירשם ולהמתין לקבלת קוד רישוי על מנת להפעיל אותה ללא הגבלה.

אם אתם צריכים להתקין מחדש את דיאלוג, הורידו אותה בקישור הבא. אם כבר התקנתם לחצו בתפריט דיאלוג על חשבון (הלחצן האחרון בסרגל, בצד שמאל) ואז על רישום.

בתיבת הרישום:

בשלב ראשון, לחצו על העתק – מספר ההתקנה יועתק ללוח, פתחו הודעת דואל חדשה, הדביקו ושלחו אלינו לכתובת avi@dlg.co.il

לאחר מספר ימים תקבלו את הקוד במייל.

בשלב השני – העתיקו את הקוד מהודעת המייל שתקבלו לחצו שוב בתפריט דיאלוג על חשבון ואז על רישום. לחצו על הדבק ולאחר מכן על הרשם.

registrationheb

חזרה↑